9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayıncılık Sayfa 46-49 Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayıncılık Sayfa 46-49 Cevapları

Sevgili Arkadaşlar; 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 1. Ünite 2. Bölüm Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Sayfa 46, 47, 48, 49 Soruları ve Cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. Coğrafya Sınıfı Ailesi Olarak Derslerinizde Başarılar Dileriz. www.cografyasinifi.com 

1. ÜNİTE 2. BÖLÜM ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A- Aşağıdaki soruları, verilen öncüllerden yararlanarak cevaplayınız.

 1. Aşağıdaki şekilde, Dünya’nın Güneş çevresindeki yıllık hareketi gösterilmiştir. Soruları, şekildeki verilere göre cevaplayınız.

Şekilde numaralandırılan Dünya’ya ait konumların hangi tarihlerde gerçekleştiğini yazınız.

1) I: 21 Mart II: 21 Haziran III: 4 Temmuz IV: 23 Eylül V: 21 Aralık VI: 3 Ocak

2) Dünya hangi konumlarda iken Güneş ışınları, Ekvator’a dik açıyla düşer? (I ve IV)

3) Dünya hangi konumlarda iken aydınlanma çemberi, kutup dairelerinden teğet geçer? (II ve V)

4) Dünya hangi konumlarda iken yeryüzünün tamamında, gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir? (I ve IV)

5) Dünya hangi konumlarda iken Yengeç ve Oğlak dönencelerinde, Güneş ışınlarının atmosferdeki
tutulma oranı en az olur?

I: Yengeç Dönencesi’nde: (I: Yengeç Dönencesinde, II)

II: Oğlak Dönencesi’nde: (II: Oğlak Dönencesinde, V)

6) Kuzey Yarım Küre’deki gündüz süreleri, Dünya hangi konumlar arasında iken gece sürelerinden
uzundur? (I ve IV arasında)

7) Kuzey ve Güney Yarım Kürelerde en uzun gece ve en uzun gündüzler, Dünya hangi konumlarda iken yaşanır? (V ve II)

8) Dünya hangi konumda iken Güney Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi yaşanır? (IV ve V arasında)

9) Dünya hangi konumda iken Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanır? (II ve IV arasında)

10) Yörünge hızının, en fazla ve en az olduğu konumlar hangileridir?

En fazla: (En fazla: VI)
En az: (En az: III)

 1. Aşağıda verilen özelliklerin, haritada numaralandırılan alanların hangisine ait olduğunu belirleyip yazınız.
 2. 21 Mart’ta öğle vakti gölge boyu en kısa olan merkez: (1)
 3. 21 Aralık’ta en uzun gündüzü yaşayan merkez(5)
 4. 21 Haziran’da en uzun gündüzü yaşayan merkez:(4)

ç. Yıl boyunca gece ve gündüz süre farkının en az olduğu merkez (1)

 1. 21 Aralık’ta öğle vakti Güneş ışınlarını en büyük açı ile alan merkez(3)
 2. 21 Haziran’da en uzun gece süresinin yaşandığı merkez(5)
 3. 23 Eylül’de öğle vakti Güneş ışınlarını en büyük açı ile alan merkez(1)
 4. 21 Haziran’da Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranının en düşük olduğu merkez: (2)

d. Yıl içinde gölge boyunun sıfır olabileceği merkezler: (1, 2 ve 3)

 1. 21 Haziran’da öğle vakti Güneş ışınlarını en büyük açı ile alan merkez:(2)

3- Aşağıda verilen enlemleri, bulundukları matematik iklim kuşağına göre doğru kutucuklara yerleştiriniz.

Sıcak Kuşak: 4, 6, 8 Ilıman Kuşak: 1, 5 Soğuk Kuşak: 2, 3, 7

B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1- Dünya, Güneş karşısında yukarıdaki konumu aldığında aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur?

 1. A) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer.
  B) Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol, Yengeç Dönencesi üzerindeki yerlerde en kısa olur.
  C) Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.
  D) Oğlak Dönencesi üzerinde saat 12.00’de gölge oluşmaz.
  E) Güney Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gündüz, Kuzey Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gece yaşanır.
 2. 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşaklarının oluşması
 3. Sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar meydana gelmesi

III. Matematik iklim kuşaklarının oluşması

2- Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinden etkilenmez?

 1. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

3- Aşağıdaki şekilde, Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken takip ettiği yörünge düzlemi gösterilmiştir.

Buna göre hangi numara aralıklarında Kuzey Yarım Küre’deki gündüz süresi gece süresinden daha fazladır?
A) Yalmzl B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV

4- Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımını yaparken izlediği yola “yörünge” denir. Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise “yörünge düzlemi (ekliptik)” denir. Dünya’nın yörüngesi tam daire değil, elips şeklindedir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Dünya’nın elips yörüngesinin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
A) Dünya’nın Güneş’e uzaklığının değişmesi
B) Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması
C) Dünya’nın yörüngesi üzerindeki hızının değişmesi
D) Eylül ekinoksunun iki gün gecikmeyle gerçekleşmesi
E) Güneş ışınlarının Kuzey Yarım Küre’ye dik geldiği sürenin Güney Yarım Küre’ye dik olarak geldiği süreden daha uzun olması

5- Aşağıdaki grafikte, belli bir tarihte bazı enlemlerdeki gece ve gündüz süreleri verilmiştir.

Grafikteki enlemlerde yaşanan gece ve gündüz süreleri, aşağıdaki tarihlerden hangisine aittir?
A) 21 Haziran B) 21 Aralık C) 21 Mart D) 23 Eylül E) 3 Ocak

 1. 6. Neden: 20° Güney paralelinde çizgisel hızın 50° Güney paralelinden fazla olması Sonuç: Güneş’in doğuşu ve batışı sırasındaki alaca karanlık süresinin 50° Güney paralelinde, 20° Güney paraleline göre daha uzun yaşanması

Yukarıda verilen neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkaran olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Elipsoit yörünge – Eksen eğikliği
B) Dünya’nın şekli – Çizgisel hız
C) Eksen eğikliği – Yıllık hareket
D) Yıllık hareket – Eksen eğikliği
E) Günlük hareket – Eksen eğikliği

7- Yukarıdaki şekilde Güneş ışınlarının belli tarihlerde dik açıyla düştüğü enlemler gösterilmiştir.
Yıl içinde Güneş ışınlarının dik açıyla düştüğü yerlerin değişmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Dünya’nın geoit şeklinde olması
 2. B) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
  C) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesi
  D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açının varlığı
  E) Atmosfer kalınlığının Ekvator ile kutuplar arasında farklılık göstermesi

Yarım kürelerde yaşanan mevsime göre gece ve gündüz uzunlukları da değişime uğrar. Örneğin yaz mevsiminin yaşandığı yarım kürede kutuplara doğru gidildikçe gündüz süresi, kış mevsiminin yaşandığı yarım kürede ise gece süresi uzar.

8- Yarım kürelerde yaşanan mevsime göre gece ve gündüz uzunlukları da değişime uğrar. Örneğin yaz mevsiminin yaşandığı yarım kürede kutuplara doğru gidildikçe gündüz süresi, kış mevsiminin yaşandığı yarım kürede ise gece süresi uzar.

Buna göre 21 Aralık’ta yukarıdaki haritada verilen iller arasında gündüz sürelerindeki değişim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? www.cografyasinifi.com 

Cevap : A

 1. Aşağıdaki görselde aydınlık ve karanlık yarım küreleri ayıran aydınlanma çemberi (çizgisi) gösterilmiştir. Aydınlanma çemberi yıl içerisinde kutup noktaları ile kutup daireleri arasında yer değiştirir.

Buna göre aydınlanma çemberi yıl içinde aşağıda verilen enlemlerden hangisine teğet geçmez?
A) 60° B) 66° 33′ C) 70° D) 80° E) 90°

 1. – Yerel saati diğerlerinden daha ileri,
  – Alacakaranlık süresi diğerlerinden daha kısa,
  – Çizgisel hızın diğerlerinden daha fazla,
  – Meridyenler arasındaki mesafenin diğerlerinden daha geniş olduğu,

Yukarıda verilen özelliklerin tamamı haritada işaretli noktalardan hangisinde gözlemlenir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 1. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe doğal bitki örtüsü kuşaklar oluşturmaktadır.
  Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yükselti
  B) Dünya’nın şekli
  C) Eksen eğikliği
  D) Kara ve denizlerin dağılışı
  E) Yağış miktarı
 2. Yukarıdaki şekillerde Hollanda’nın Rotterdam Limanı’ndan hareket edip ABD’nin New York kentine malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinden, Kutup Yıldızı’nın görünüm açıları verilmiştir.
  Buna göre geçen süreçte geminin seyri için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
  A) 11 enlem kuzeye doğru ilerlemiştir.
  B) Kuzeybatıya doğru yol almıştır.
  C) Batı Yarım Küre’den Doğu Yarım Küre’ye yol almıştır.
  D) Yolculuk Büyük Okyanus’ta geçmiştir.
  E) Güneye doğru 1.221 km yol almıştır. www.cografyasinifi.com 

9. sınıf coğrafya tutku yayıncılık 46-49. sayfa cevap anahtarı indir !!

Bir cevap yazın