Coğrafi Bilinç

Coğrafi Bilinç

  1. Size göre coğrafi bilinç nedir?

İnsanoğlunun dünya ile bütünleşmesidir. Doğa insan etkileşimi çerçevesinde baktığımız zaman doğanın üstün olduğu en ilkel paradigmalardan, günümüzde insanın doğaya hükmettiği modern paradigmalara kadar olan kısım özetle; bir çatışmanın olduğunu üstünlük kavgasının olduğunu bizlere göstermektedir. Oysa tüm yaratılış hikayeleri okuduğumuz tüm romanlar, renkler, hakimiyet teorileri, soğuk sıcak, iyi kötü … daha doğrusu yaşamın kendisi dahi tezat üzerine kurulmuş muazzam bir dengeden ibarettir. Coğrafi bilinç; doğada, ülkede, insanlarda bu farklılıkları görerek üst biliş gösterip uyum içerisinde yaşayabilme sanatıdır.

2- Sizce coğrafi bilinç neden önemlidir?

Coğrafi bilinç neden önemli: tahterevallide nasıl ki tek başınıza oynamak imkansızsa işte bunun için bir ucunda insanoğlu diğer ucunda dünya. İsterseniz dünyayı çıkaralım. Buyurun kolay gelsin.

3- Coğrafi bilinç kazandırmak için neler yapılmalıdır?

Bizler; elleri toprak kokan, pantolonları çimen yeşiline bulanmış, saçları karıncalı insanlar, balkon çocukları yetiştirmemek için; temelde çocuklara doğa ile iç içe geçmiş bir yaşam sunmalı, yaparak yaşayarak öğrenme öğretme etkinliklerine yer vermeliyiz, bu doğa boyutudur. İnsani boyutu ise; coğrafi bilinç kapsamında doğanın bir parçası olan insanı anlamak adına  çocukların sosyalleşmeleri için oyun arkadaşlarından tutun ki komşuluk ilişkileri bir üst boyutta mahalle kavramı ve genel anlamda ülke ve bu ülkenin bir bireyi olduklarını, ülkenin insanını insanının kültürünü bu ülkenin jeopolitiğini ülkenin ikliminden su varlığına kadar her şeyi öğrenme ve öğretme adına başta kendimiz okuyan araştıran sorgulayan düşünen bireyler olmalıyız Yarınlarımız olan çocuklarımıza hayatın kendisinin bir okul olduğu bilincini aktararak farkındalık eğitimi vermeliyiz. İnsan özünde kötüdür felsefi anlayışından uzaklaşmalı insanın insanı sevdiği, insanın doğayı sevdiği ve bunlardan kendini soyutlamadığı yeni bir düşünce anlayışı için kendimizi düzeltmekle işe başlamalıyız.

4- Coğrafi bilinç kazandırmanın temel amacı sizce nedir?

İnsana; Dünyada,  fiziksel ve beşeri olarak bir yer kapladığını dünya ve insanlığı birbirine bağlayacak olan bir zincirin halkası olduğunu öğretmektir. Ve bu uğurda bir kişinin bile önemli olduğunu göstermek adına söyle bir örnek verebiliriz. “orman yanıyor, bütün hayvanlar izliyor. Bir serçe koşuyor gidiyor bir damla su getiriyor bırakıyor ateşin üzerine, koşuyor gidiyor getiriyor bir damla daha su bırakıyor ateşin üzerine diğer hayvanlar gülüşüyorlar yahu sen napıyorsun? Orman yandı kül oldu. Serçenin cevabı şu: benim elimden gelen bu!”

5- Sizce coğrafi bilinç kazanan öğrencilerden neler beklenir?

Kendisini tanıması madden ve manen dünya da varlık sahibi olduğunu bilmesi, dünyayı okuyabilmesi, bunun yanında sosyal bir varlık olduğunu kavrayıp kendine ailesine milletine ülkesine ve dünya medeniyetine karşı sorumluluk sahibi olması beklenir. Makro ve mikro ekosistemler de yer aldığını anlaması beklenir . Coğrafi bilinç insanın sistematik becerisini geliştirir. Aksi durumda şöyle örneklere rastlayabiliriz: Bu bilinçten yoksun insanlar örneğin Hitlerin ağır kış şartlarını hesaba katmaması nedeniyle Stalingrad da tanklarının donması veya Enver Paşa’nın Sarıkamış harekatı sırasında ordusunda hiç kar görmemiş soğuk iklim şartlarına uygun olmayan yazlık kıyafetleri ile savaşa katılan insanların olması gibi.

6-Coğrafi bilinç düzeyinizi düşük, orta, yüksek olarak belirtmeniz gerekse hangi ifadeyi kullanırsınız? Neden?  

Orta buluyorum. Bazen dünyayı (insan, doğa) anlamak bu bilinçle hareket etmek bilmediğin bir dili konuşan insan karşısında onun ne istediğini bilememek gibi oluyor. Umalım da adamcağızın hayati bir durumu olmasın.

Yunus KOÇAK Coğrafya Öğretmeni

 

Bir cevap yazın